Privacyverklaring

Om u als energiecoach van dienst te zijn hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Wij hechten aan uw privacy en gaan zeer zorgvuldig met deze gegevens om. Wij zullen deze nooit ter beschikking stellen aan derden, zoals de gemeente of commerciële partijen. Een jaar na het eerste gesprek nemen wij nog een keer contact met u op om te vragen welke verduurzamingsmaatregelen u heeft genomen. Als u daarna geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten, sluiten wij uw dossier.
Wij bewaren uw gegevens daarna nog voor de periode van 5 jaar na opnamedatum in ons bestand. Dit is voor het geval u in die tijd alsnog een keer advies nodig heeft. Daarna verwijderen wij uw gegevens. Indien u uw gegevens eerder verwijderd wilt hebben, dan kunt u ons dat laten weten en zullen wij alle gegevens verwijderen.