Stichting De Energieke Burger helpt anderen in Bloemendaal graag een handje met het realiseren van energiebesparende maatregelen. Dus kwam De Energieke Burger graag in actie toen mensen van Moestuin Leyduin hulp vroegen bij het aanvragen van een vergunning voor zonnepanelen op het dak van een monumentale schuur. Die vergunning voor de gewenste tien panelen is inmiddels binnen. Voor de milieuvriendelijk beheerde tuin zijn de panelen een uitkomst, vooral voor de beregeningsinstallatie die flink wat energie vergt. “Heel fijn dat het gelukt is. Met tien panelen komen we op de tuin prima uit. Heel misschien hebben we wel wat overschot”.

Moestuin Leyduin ligt op buitenplaats Leyduin, vlak naast het zogeheten Juffershuis. Het is een tuinderij waar aangesloten deelnemers zelf oogsten. In de tuin zijn inmiddels twee tuinders aan het werk, Marga en Marja. Met de regelmatig voorkomende droogte in het plant- en oogstseizoen is voldoende beregening cruciaal, en dat kost veel elektriciteit. “Ons uitgangspunt is dat we zo verantwoord mogelijk met de aarde omgaan, en groene stroom uit zonnepanelen past daar goed bij. Het was heel fijn dat we De Energieke Burger konden benaderen voor het aanvragen van de vergunningen bij de gemeente Bloemendaal.” aldus Marie-Paule Damler, voorzitter van Stichting Moestuin Leyduin.

De panelen komen op het dak van de schuur op de moestuin. Dat had wel wat voeten in de aarde, want dat gebouwtje is een monument. Daar gelden strengere regels voor. Zo mogen de panelen niet prominent zichtbaar zijn. Dat is uiteindelijk gelukt. Voor de financiering is fondsenwerving gaande onder de deelnemers in de moestuin. Zij gezamenlijk zijn eigenaar van al hetgeen zich op de tuin bevindt tot aan de harken en scheppen toe. Voorzitter Marie-Paule heeft er alle vertrouwen in dat het geld bij elkaar komt. “De betrokkenheid op de tuin is erg groot.”

Moestuin Leyduin
‘Samen’ is een sleutelwoord op de moestuin. Tuinders en deelnemers geven het concept vorm. Deelnemers kopen aan het begin van het seizoen een aandeel en dat is dan het werkkapitaal van het komende teeltjaar. Dit aandeel wordt betaald aan de tuinders. Die kunnen hiermee alle kosten (huur, gereedschap, zaad, plantgoed, mest, inrichting van de schuren, beregening, materialen zoals netten en palen, verzekeringen, vrijwilligers- en communicatiekosten) betalen. Als de oogst goed is profiteren allen, als deze tegenvalt dan is dat een gezamenlijk te dragen risico.

In 2012 werd de eerste oogst binnengehaald. Al enkele jaren is er een wachtlijst, zoveel belangstelling is er voor dit concept. “We gunnen uiteraard meer mensen de kans deelnemer te worden. In dat licht juichen we ook toe dat er een zelfoogsttuin is gestart in Cruquius aan de Spieringweg, De Wickevoorter Stadsboeren”, aldus voorzitter Marie-Paule.