Is uw cv-ketel ouder dan 15 jaar, dan is het tijd het om aan een nieuwe ketel te denken. De kans op storingen stijgt en bovendien kan er het nodige aan uw situatie zijn veranderd. Is uw huishouden groter of kleiner geworden? Heeft u andere leefgewoontes? Nieuwe ketels zijn daarnaast beter in te stellen, waardoor ze ook nog eens zuiniger zijn.

Download Maatregelblad CV-ketel De Energieke Burger