Goed isolerende beglazing, HR++ of Triple, geeft een hoger comfort. U voelt minder koude van het raam afstralen en koudeval die door trekt als tocht over de vloer neemt
af. Roosters boven de ramen vergroten dit effect. Vervangt u enkel glas, dan komt er geen condens meer op de ruiten in de winter. Vakwerk met oog voor detail is gewenst, het is zichtwerk.

Download Maatregelblad Glasisolatie De Energieke Burger