Diverse energiecoöperaties in onze regio hebben een oproep gedaan richting de toekomstige gemeenteraden voor een grotere inzet om de doelstelling voor CO2 reductie te halen. Hoewel De Energieke Burger (DEB) geen energiecoöperatie is, hebben wij als stichting deze oproep mede ondertekend. DEB praat namelijk lokaal ook mee in de gesprekken over de Regionale Energie Strategie (RES), waarmee elke gemeente in kaart moet brengen op welke manier zij bijdraagt aan duurzame opwekking van energie.

DEB-voorzitter Pieter Bergmeijer: “We zien in de gemeente Bloemendaal dat windenergie geen optie is. Dan moet het dus van de zon komen. niet iedereen die zonnestroom wil heeft daarvoor een geschikt eigen dak. Dus maak het voor huurders en huiseigenaren met een ongeschikt dak mogelijk dat men bijvoorbeeld kan participeren in zonnestroominstallaties op gemeentelijke gebouwen”.

Inwoners beter betrekken

Ook wijst DEB erop dat het betrekken van inwoners in deze projecten vereist is. Het Klimaatakkoord is er ook duidelijk over: bij opwekking van duurzame energie op land (zonneparken en windmolens) moeten burgers voor minstens de helft kunnen profiteren van het project. Dit kan bijvoorbeeld doordat buurtbewoners voor de helft eigenaar worden van de windmolen of het zonnepark. Of doordat een deel van de winst wordt geïnvesteerd in buurtprojecten.
“Bij het mooie zonnestroomproject aan het strand van Bloemendaal is die participatie van burgers niet meegenomen. Dat moet een volgende keer anders,“ aldus Pieter Bergmeijer.