Het nieuws kwam als een donderslag: onze voorzitter en oprichter van de Energieke Burger Pieter Bergmeijer (68) is op 30 december 2021 overleden. De verslagenheid onder alle vrijwilligers van de stichting is enorm. Vlak voor zijn plotselinge overlijden stuurde Pieter ons een mail rond, met daarin de complimenten van de organisatie Bloemendaal zet Stappen, voor al hetgeen de Energieke Burger had bereikt. Pieter schreef: “Nu hoor je het eens van een ander dat we goed bezig zijn. Een mooie aanmoediging voor volgend jaar.”
Een volgend jaar, zonder Pieter.

Hij was de aansturende kracht van de hechte groep vrijwillige energiecoaches met één gemeenschappelijke missie: dorpsgenoten van onafhankelijk en deskundig advies te voorzien over de verduurzaming van hun woning.
Zijn vriendelijke en tegelijk doortastende manier van werken sloeg aan. Of het nu energiecoaches waren, of woningeigenaren, politici of ambtenaren met wie hij in gesprek raakte  – iedereen ging met hem mee of werd op zijn minst enthousiast.
Misschien wel omdat hij altijd rustig sprak over thema’s als klimaatverandering en onderbouwd met feiten,  gewoonweg realistisch en zonder fanatisme.
Een betere wereld nalaten voor kinderen en kleinkinderen was zijn drijfveer.

De stichting bestaat pas ruim twee jaar en in die tijd is het onder Pieters leiding gelukt een positie in de kernen van Bloemendaal op te bouwen.
Tal van huishoudens zijn al van adviezen voorzien, telkens melden zich nieuwe energiecoaches aan, en er was een mooie bewonersbijeenkomst voor de wijk Bloemhof in november vorig jaar. Daar in het Trefpunt was Pieter als zo vaak op een bescheiden manier aanwezig. Liever zette hij de hele club in de schijnwerper en deelde hij graag complimenten uit.

Pieter bouwde de energiecoaching op via het zwaan kleef aan principe. De een maakt de ander enthousiast.
We zijn nu met vijftien zwanen, die het verhaal over energiebesparing weer doorvertellen aan honderden bewoners van Bloemendaal. We gaan door in Pieters geest om nog meer zwanen te laten meezwemmen in de energie-vijver.

Deze positieve energie heeft Pieter in de stichting gelegd.
Hoe mooi is het om die erfenis te mogen voortzetten.

Team Energieke Burger
Baukje, Hans, Hans, Harmen, Jos, Jos, Letty, Marilou, Nico, Paul, Peter, René, Ruud, Tonny, Willem.

Foto: Pieter Bergmeijer in 2018 voor zijn huis in Vogelenzang, woonhuis met bollenschuur, dat hij hij ‘0 op de meter’ maakte