Na een koorrepetitie in het Dorpshuis in Vogelenzang viel het oog van Jos Harmsen op een folder van De Energieke Burger. “Je hoeft de krant maar op te slaan en je leest over energiebesparing en CO2 reductie. Mijn interesse heeft het, dus ik dacht: misschien kan ik wel iets betekenen als vrijwilliger”. Hij meldde zich aan, volgde een cursus inclusief praktijkervaring en eerder deze maand ontving hij zijn certificaat als energiecoach. Waar hij vooral naar uitkijkt: “Mensen van informatie voorzien die bij hun situatie past.”

Want niet iedereen heeft direct de hoeveelheid financiële middelen en het inzicht in mogelijkheden om een woning grondig te verduurzamen wil hij maar zeggen. Er ligt zeker een kans om met relatief kleine maatregelen en isolatiemaatregelen een forse energiebesparing te behalen. 30 tot 40 procent is al gauw haalbaar – natuurlijk geheel afhankelijk van de situatie.

Goed luisteren
In de cursus tot energiecoach vond Jos ‘gesprektechniek’ een belangrijk en boeiend onderdeel. “Niet de alwetende adviseur spelen , maar dat je probeert je in te leven waar mensen mee worstelen, goed naar hen luisteren en geen maatregelen opdringen. We zijn coach, en geen adviseur. Dat ligt me goed merk ik, dat heeft denk ik ook te maken met mijn achtergrond in techniek en later managementfuncties. Dat komt in het energiecoachingschap allemaal mooi samen!”.

Jos is ook zeer te spreken over de cursus, die verzorgd wordt vanuit de organisatie HOOM. Het gaat om drie dagdelen les, en daarnaast flink wat zelfstudie. Het eerste deel draait om energiegedrag, ofwel hoe je met eenvoudige maatregelen als thermostaat lager draaien, deuren sluiten, kieren dichten kunt besparen op energieverbruik.
Het tweede deel gaat over isolatiemaatregelen die weer méér winst opleveren, zoals spouwmuur- of vloerisolatie en het derde deel tot slot gaat over apparaten zoals warmtepompen en zonnepanelen.

Jos: “In het praktijkgedeelte ben ik heel fijn begeleid door coaches Nico en Jos. Ik heb twee keer meegelopen met een coaching gesprek  en het derde gesprek heb ik zelfstandig gedaan. Voor de cursus moest je daar ook een verslag van maken. Nu heb ik dan het certificaat en heel binnenkort heb ik mijn eerste coachingsafspraak bij iemand thuis, ik kijk er erg naar uit.”

Dubbele energie
Wie aan de cursus wil deelnemen via De Energieke Burger wordt gevraagd zich te verbinden voor minstens tien coaching trajecten. Jos: “Dat vind ik niet meer dan fair. De cursus is voor de stichting niet gratis. Het enthousiasme om coach te worden leeft zeker. Ik heb al gezien bij een gesprek dat de gecoachte persoon overwoog om zich ook voor de coaching cursus op te geven. Leuk al dat enthousiasme.
Voor mij geldt in elk geval dat ik dubbele energie krijg van het coachen: ten eerste om anderen te kunnen helpen met mijn coaching, én het advies bespaart uiteindelijk energie bij de klant. Geweldig toch?“

(wil je ook opgeleid worden tot energiecoach van De Energieke Burger? meld je aan via deze pagina,)