Spouwmuurisolatie is een van de meest gegeven adviezen over verduurzaming van woningen. Er zijn nu echter beren op de weg. Of liever gezegd: vleermuizen. De hoogste rechter heeft bepaald dat vooraf uitgebreid ecologisch onderzoek moet worden gedaan, vanwege mogelijke aanwezigheid van vleermuizen, of zelfs vogels. Denk aan huismussen of gierzwaluwen onder het dak. Dat kost al gauw minstens 4 tot 6000 euro, en dat is meestal duurder dan de isolatieactie zelf. De gemeenten komen nu in actie om ontheffingen te krijgen bij de provincie. Ook Bloemendaal is nu bezig met nieuw beleid. “We hebben echt een probleem”, aldus wethouder duurzaamheid Henk Wijkhuisen.

Als individuele huiseigenaar ben je verplicht vooraf een winter- en een zomeronderzoek te doen. Eenmalig een zogeheten endoscopisch onderzoek doen met een cameraatje in de spouw, zoals nu vaak gebeurt, is niet afdoende. Het idee is om ecologen op wijkniveau onderzoek te laten doen om vast te stellen hoe het met de populaties zit. Zijn er kolonies vleermuizen of vogelsoorten aangetroffen dan moet eerst compensatie voor de verblijfsruimte worden gezorgd, een langdurig proces al met al. Zijn in de wijk voldoende compenserende maatregelen getroffen, dan kan de gemeente ontheffing voor de isolatiemaatregelen aanvragen bij de provincie.

Miljoenen
De Provincies hebben inmiddels miljoenen euro’s ontvangen van het Rijk om dit soort zogeheten soortenmanagementplannen (SMP) op te stellen. In oktober spreekt wethouder Wijkhuisen met de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland van wie hij duidelijkheid hoopt te krijgen over een plan van aanpak en de financiering daarvan in onze regio en Bloemendaal in het bijzonder.

Wachten op duidelijkheid
Dus wat te doen als huiseigenaar, maar ook: als energiecoach van De Energieke Burger?
Wijkhuisen, telefonisch: “Het advies is om af te wachten tot er duidelijkheid is. In principe pleeg je met een spouwmuurisolatie nu theoretisch een economisch delict als er beschermde diersoorten wonen. Want blijkt er een vleermuis in de spouw te huizen, dan ben je de sjaak. En het gaat overigens nog verder, want bij dakisolatie moet je ook rekening houden met de aanwezigheid van bijvoorbeeld gierzwaluwen, huismussen en zelfs de spreeuw wordt al genoemd. Die zijn gemakkelijker te constateren dan vleermuizen, maar toch”.

‘Dood in de pot’
En zo staat duurzaam bezig zijn door je huis te isoleren op gespannen voet met natuurbescherming. De wethouder: “Dit is een enorme streep door de rekening van de verduurzaming. We zijn net bezig met de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma. We hopen in oktober te horen of we versneld aan de slag kunnen met een zogeheten pre-SMP. Dat betekent vooraf een onderzoek in grote lijnen, zodat je weet waar populaties kunnen zitten en hoe je die kunt compenseren met alternatieve verblijfplaatsen. In Utrecht gebeurt dat al. Maar ja, het is net als met de Jachtwet, elke provincie maakt eigen beleid. De dood in de pot eigenlijk, er is geen uniformiteit. Dus even afwachten hoe dat in Noord-Holland gaat verlopen.