De Energieke Burger is graag bereid mee te denken aan een stappenplan voor de gemeente Bloemendaal om  de overgang naar aardgasvrij voor elkaar te krijgen. Dat betoogde voorzitter Pieter Bergmeijer van De Energieke Burger gisteravond in de raadscommissie Grondgebied van Bloemendaal. “Ga de wijken in en luister naar ideeën en knelpunten”.

Zijn gehele inspreektekst:

Dames en heren,

Mijn naam is Pieter Bergmeijer. Ik ben voorzitter van de stichting De Energieke Burger. Dit is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om mede-inwoners van de gemeente Bloemendaal te helpen bij het verduurzamen van hun woning. Onze 15 vrijwilligers hebben ervaring opgedaan bij het energiezuinig maken van de eigen woning en hebben een training tot energiecoach gevolgd. Die kennis en ervaring willen zij overdragen aan andere inwoners van Bloemendaal.
U gaat zich vanavond buigen over de Transitievisie Warmte. Het is goed dat deze visie er nu ligt. Het is een mijlpaal op weg naar een duurzaam Bloemendaal. We gaan met z’n allen voor een vermindering van het gasverbruik van tenminste 25% in 2030 en een geheel duurzaam verwarmd Bloemendaal in 2050.

Om die doelstelling te halen zal de gemeente nadrukkelijk samen met de woningbezitters aan de slag moeten; met Bloemendalers die voortvarend aan het isoleren slaan van muren, daken, glas en vloeren. En die waar mogelijk zonnepanelen op het dak plaatsen. En een gemeente die heldere kaders geeft voor de toekomst. Alleen dan kan de energietransitie een succes worden.

Bij het tot stand komen van de transitievisie, heeft de gemeente een enquête gehouden die door ruim 400 Bloemendalers is ingevuld. Die laat helder zien waar Bloemendalers zich zorgen over maken bij de energietransitie. Dat zijn kosten en betaalbaarheid, comfort en keuzevrijheid. Een visie op duurzame warmte moet dus gaan over hoe je inspelend op die punten mensen overhaalt te investeren in het verduurzamen van hun woning. En dan heb je het bijvoorbeeld over het extra comfort dat dit oplevert. Over dat je het stapsgewijs kunt aanpakken. En dat er inmiddels goede financieringsvormen zijn zodat je betaalbaar vergaand kunt verduurzamen, zonder je complete spaarrekening te plunderen.

Wat er nu ligt is het rapport van een extern adviesbureau met focus op techniek en economie. Een eerste stap. Maar wat er ons inziens echt moet gebeuren is samen met de inwoners van Bloemendaal een stappenplan maken hoe we gezamenlijk die warmtetransitie voor elkaar krijgen. Sluit aan bij de behoeften maar ook onzekerheden die mensen hebben. Ga de wijken in en luister naar ideeën en knelpunten. Die visie en ambitie vinden wij totaal onderbelicht in het document.

Wij hebben inmiddels aan meer dan honderd keukentafels meegedacht en tal van vragen beantwoord. Vanuit die kennis en ervaring willen we graag samen met de gemeente en de inwoners zo’n stappenplan maken. Dat is ons aanbod. Wij staan er klaar voor.

Dank voor uw aandacht.
———-

En het verslag in het Haarlems Dagblad van de commissievergadering is hier in pdf te lezen.

dav